Urteko Memoria

Urteko memoria Dbusek urtean zehar bai enpresaren barruan bai kanpoan egin dituen ekintzen laburpen zehatza da. Memoriak alderdi ekonomikoak, sozialak eta ingurumenekoak hartzen ditu bere baitan, eta, besteak beste, eskainitako zerbitzuarekin lotutako alderdiak, egindako jarduketak, autobusen flotari buruzko datuak eta Dbus partaide izan deneko proiektuak zein egin dituen ezarpen teknologikoak zehazten ditu.

Memoriak azpimarratu egiten du Dbusek alderdi sozial, ekonomiko eta ingurumenekoekin zein  bere langileekin hartutako konpromisoaren isla garbia diren kudeaketa etikoa eta garapen iraunkorra, kudeaketan eta zerbitzuaren kalitatean bikaintasuna lortze aldera enpresak egindako apustuaren baitan sartzen direnak.

Begiratu iraunkortasunera egiten diogun ekarpena

Urteko memoria 2023

2023. urteko memoria

Aurreko memoriak

2022. urteko memoria

2021. urteko memoria

2020. urteko memoria

2019. urteko memoria

2018. urteko memoria

2017. urteko memoria

2016. urteko memoria

2015. urteko memoria

2014. urteko memoria

2013. urteko memoria

2012. urteko memoria

2011. urteko memoria

2010. urteko memoria