Bat eta Barik txartelak

2017ko otsailaren 13tik aurrera, Dbusek Bat eta Barik txartelak erabiltzeko aukera ematen du bidaia ordaintzeko. Dbus da txartel horiek Gipuzkoan erabiltzeko aukera eman duen lehenengo autobus-operadorea.bat-barik

Bat eta Barik txartelak Dbusen linea guztietan erabili daitezke, Uliako Taxibus zerbitzuan ezik.

DBUSEN BALIO DUTEN BAT ETA BARIK TXARTEL-MOTAK

Bat eta Barik txartel-mota guztiak erabil daitezke Dbusen, pertsonalizatuak zein anonimoak. Txartel guztiek tarifa bera izango dute. Eta familia ugariko txartelek, berriz, % 20 edo % 50eko deskontua izango dute ezarritako tarifekiko.

NON BALIDATU BAT ETA BARIK TXARTELAK

Bat eta Barik txartelak gidariaren ondoko makinan soilik balidatuko dira. Makina behar bezala adierazita egongo da bi txartel horien irudiekin.

 DBUSEKO TARIFAK

Bat eta Barik txartelek Mugiren bidaien lehenengo tarteari dagokion deskontua izango dute.

AUTOBUS-ALDAKETAK

Dbuseko autobusen arteko aldaketarik ezin da egin Bat eta Barik txartelekin.