Berriak

Lineen obekuntzarako ikasketa eta DBUSeko bidaiarien gehikuntza

Donostiako Tranbia Konpainiak La Compañía del Tranvía de San Sebastián (DONOSTIABUS) , Donostia hiriko autobus lineen berrantolaketarako ikasketa bat egin du.

Ikasketa hontatik, Donostiako hiri barneko desplazamenduetan autobusak, kotxe pribatuekiko buruan daudela ondorioztatzen da.
Desplazamenduen %65etarako, kotxe pribatuaren ordez, beste aukera batzuk erabiltzen dira.

Ikasketan, gaur egungo garraio sarearen sendotasun eta ahuleziak aztertu egiten dira, eta hiru faseetan ezarriko lirateken irtenbideak proposatzen dira. Hobekuntza hauen ezarpenak, urteko 2.375.000 bidaiarien gehikuntza suposatuko luke autobusean.

Ikasketaren laburpen bat konpainiaren web orrian ikusteko moduan dago www.dbus.es. Ikasketa, DTK-ko Administrazio kontseiluko talde politiko guztietatik oso ondo baloratua izan da.