Berriak

Dbuseko eta Dbiziko garraio tituluak eguneratzea

2020az geroztik, Dbuseko garraio tituluak eta Dbizi bizikletak alokatzeko zerbitzuaren tarifak izoztuta mantendu dira. DTK-k, mugikortasun operadore integrala den heinean, kudeatzen dituen bi zerbitzu horiek alternatiba jasangarria izan dira donostiarren hiri barruko desplazamenduetarako. Bi garraio sistemetan erabilera asko handitu da 2021ean; hala, autobusaren kasuan, urteko hazkundea %27koa izan da, eta bizikleten kasuan, erregistratutako bidaien kopurua bikoiztu egin da.

Testuinguru horretan, eta KPIaren igoera handia eta energia-kostuak gorabehera, Dbusek bere titulu guztiak izoztuta mantenduko ditu 2022an, Donostian garraio publikoaren erabilera sustatzeko ekintzen barruan.

Gainera, datozen hilabeteetan, Dbusek garraio-titulu berriak sartuko ditu, batez ere, autobusa oso denbora laburrean intentsiboki erabili nahi duten noizbehinkako erabiltzaileentzat. Horretarako, datozen hilabeteetan lau titulu berri aktibatuko direla aurreikusten da. Titulu horiek modu digitalean eskuratuko dira, hasiera batean IOS, Windows Phone eta Android sistemetarako eskuragarri dagoen Dbus aplikazioaren bidez.

Dbuseko garraio titulu digital berriak honako hauek izango dira: 

  • 30 minutuko eguneko bidai txartela: txartela erosi eta hurrengo 30 minutuetan behar besteko eguneko zerbitzuetan erabili ahal izango du txartela erosten duenak garraio titulu hau. 
  • 30 minutuko gaueko bidai txartela: txartela erosi eta hurrengo 30 minutuetan  behar besteko gaueko zerbitzuetan erabili ahal izango du txartela erosten duenak garraio titulu hau. 
  • 24 orduko aldi baterako bonoa: bonoa erosi eta hurrengo 24 orduetan behar besteko zerbitzuetan erabili ahal izango du bonoa erosten duenak garraio titulu hau. 
  • 48 orduko aldi baterako bonoa: bonoa erosi eta hurrengo 48 orduetan behar besteko zerbitzuetan erabili ahal izango du bonoa erosten duenak garraio titulu hau.

 

Dbizin, bestalde, erabiltzaileei kalitatezko zerbitzua eskaintzen jarraitu ahal izateko helburuarekin, eta hasieratik izandako eskaera handia eta alten igoera dela eta, tarifetan egokitzapen batzuk egin dira, eta 2022ko apirilaren 1etik aurrera egongo dira martxan. Hala ere, kontratua indarrean duten erabiltzaileei, hau da, ohiko edo noizbehinkako ordainketa apirilaren 1a baino lehen kontratatu dutenei, kontratatutako prezioak mantenduko zaizkie.

Taula honetan ikus daitezke apirilaren 1etik aurrera aplikatuko diren tarifa berriak:

 

 

 

 

 

 

 

Aipatu behar da bizikleta elektrikoen kasuan %40ko deskontu automatikoa egiten dela bidai tarifetan, baldin eta jatorrizko edo helmugako geltokia hiriko goiko aldean badago, planoan berdez adierazita dauden moduan.

Eta familia ugarien kasuan, abonuetan ere %20ko deskontua egiten da familia ugari arruntentzat, eta %50ekoa familia ugari berezientzat.