Berriak

[ITXITA] Lan eskaintza: Laneko arriskuen prebentzioko teknikaria

Laneko arriskuen prebentzioa kudeatzeaz arduratuko da. Horretarako, arriskuak identifikatu eta ebaluatuko ditu eta honako eginkizun hauek izango ditu: prebentzio planen ezarpena; prestakuntza eta informazioa; planen eta haien emaitzen plangintza, jarraipena, kontrola eta hobekuntza; alorrean ziurtapena lortzeko prozeduren ezarpena eta barne auditoretzak; Laneko Segurtasun eta Osasun Komitean parte hartzea, kudeaketa integralarekin loturiko beste hainbat eginkizunez gainera.

Eskatzen den profil nagusia: Unibertsitate ikasketak Enpresa Administrazio eta Zuzendaritzan edo Ingeniaritzan, Goi Mailako teknikari titulua Laneko Arriskuen Prebentzioan (laneko segurtasuna, industria higienea eta ergonomia eta psikologia aplikatua espezialitateak), 3 urteko esperientzia antzeko eginkizunetan, bai eta kalitate arauak ezartzen, antolakuntzarako eta plangintzarako gaitasuna, ekimena, harremanetarako trebetasuna eta balioa ematea. Euskaraz jakitea baloratuko da.

Iragarkia ikusi (pdf)